Dünyanın ağırlığı yaklaşık 6,588,000,000,000,000,000,000,000 tondur.