Bir insan hayatı boyunca ortalama 22 kilogram deri kaybediyor.