Okyanuslarda yaklaşık 20 milyon ton altın bulunuyor. wouww